• Naši pracovníci jsou profesionálně vyškoleni na práci s motorovou pilou (na kácení stromů bez omezení průměru)

  NABÍZÍME TYTO PRÁCE:

  KÁCENÍ STROMŮ

  • rizikové kácení stromů – v blízkosti nemovitostí
  • nepříznivě nahnutých
  • v nedostatku prostoru
  • kácení s pomocí horolezecké výstroje
  • pomocí autojeřábu
  • od vrcholu (koruny) stromu
  • ze žebříku

  PRÁCE Z PLOŠINY

  • prořezávání korun stromů
  • úprav a zmenšení koruny stromu
  • vyřezávání suchých, nevhodných a překážejících větví

  PROBÍRKY POROSTŮ

  • kácení a průklest břehových porostů
  • prořezávky kolem vodních ploch
  • prořezávky lesních porostů
  • vyřezávání křovin
  • probírka okrasných porostů

  ODSTRAŇOVÁNÍ PAŘEZŮ

  • frézováním
  • výkopem

  VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDÍME VČETNĚ LIKVIDACE VĚTVÍ A KMENŮ PORAŽENÝCH STROMŮ